camera quan sat binh duong

VietPhatGroup triển khai gói thầu của Sở Thông Tin & Truyền Thông tỉnh Bình Dương

VietPhatGroup triển khai gói thầu của Sở Thông Tin & Truyền Thông tỉnh Bình Dương Ngày 18/02/2014 Việt Phát Group hân hạnh được triển khai gói thầu của Sở Thông Tin & Truyền Thông tỉnh Bình Dương, về gói thầu “Thiết kế thi công tổng dự toán; mua sắm thiết phần cứng; đào tạo, tập huấn sử…