Máy Tính Tiền Casio

 • Máy tính tiền Casio QT-6100

  0 trên 5

  (Chưa bao gồm két)

  – Màn hình LCD 12.1″ SVGA 800×600, cảm ứng điện trở 5 lớp.

  – Quản lý 9.999 mặt hàng với 8 mức giá

  – Quản lý 60.000 mặt hàng mã vạch

  – Quản lý tồn kho

  – 99 ca nhân viên với chức năng phân quyền cho từng nhân viên, chấm công nhân viên.

  – Quản lý 200 bàn với chức năng mở bàn chung trong cùng mạng nội bộ.

  – Quản lý 200 khách hàng thân thiết

  – 3 cổng COM, 2 cổng kết nối két

  – Kết nối mạng nội bộ thông qua mạng LAN được 32 máy để chia xẻ dữ liệu, mở bàn, lấy báo cáo.

  – Hỗ trợ đọc thẻ CF.

  33,500,000₫
 • Máy tính tiền Casio QT-6600

  0 trên 5

  (Chưa bao gồm két)

  – Màn hình LCD 15″ XGA 1024 x 768, cảm ứng điện trở 5 lớp.

  – Màn hình hiển thị cho khách 2 dòng chữ

  – Quản lý 9.999 mặt hàng với 8 mức giá

  – Quản lý 100.000 mặt hàng mã vạch

  – Quản lý tồn kho theo mặt hàng và theo nhóm hàng

  – 99 ca nhân viên với chức năng phân quyền cho từng nhân viên, chấm công nhân viên.

  – Quản lý 200 bàn với chức năng mở bàn chung trong cùng mạng nội bộ.

  – Quản lý 4.000 khách hàng thân thiết

  – 6 cổng COM, 2 cổng kết nối két

  43,250,000₫
 • Máy tính tiền Casio SE-C300

  0 trên 5

  –    Quản lý 2.000 mặt hàng, 50 ca bán

  –    Quản lý 50 bàn / phòng

  –    Bàn phím phẳng cho mã hàng bán nhanh với 72 phím, mỗi phím cài tới 3 món hàng.

  –    Màn hình LCD 2 dòng chữ + 1 dòng số

  –    Máy in nhiệt khổ 57mm, tốc độ 14 dòng/giây

  –    Báo cáo tài chính, chi tiết hàng, nhân viên, v.v…

  –    Kết nối máy vi tính để cài đặt và lấy báo cáo.

  7,890,000₫
 • Máy tính tiền Casio SE-C450

  0 trên 5

  Casio-C450 là máy tính tiền casio chất lượng cao với các tính năng cơ bản như:

  – Quản lý 3.000 mặt hàng, 3.000 mã vạch và 50 ca bán

  – Màn hình LCD 10 dòng chữ, màn hình cho khách 1 dòng chữ + 1 dòng số

  – Máy in nhiệt khổ 57mm, tốc độ 14 dòng/giây

  – Kiểu dáng nhỏ gọn, không chiếm diện tích, dễ lắp đặt

  – Báo cáo tài chính, chi tiết hàng, nhân viên, v.v…

  – Kết nối máy vi tính để cài đặt và lấy báo cáo.

  – Khả năng kết nối với các thiết bị quét mã vạch tự động hay cầm tay

  8,500,000₫
 • Máy tính tiền Casio SE-C6000

  0 trên 5

  Quản lý 9.999 mặt hàng với 2 mức giá

  – Quản lý tồn kho

  – Quản lý 200 bàn / phòng với chức năng chuyển, gộp và tách bàn.

  – 99 nhóm chính, 99 nhóm hàng.

  – Bàn phím phẳng cho mã hàng bán nhanh với 72 phím, mỗi phím cài tới 3 món hàng.

  – 50 ca nhân viên với chức năng phân quyền cho từng nhân viên, chấm công nhân viên

  – Màn hình LCD 2 dòng chữ + 1 dòng số

  – Máy in nhiệt khổ 57mm, tốc độ 14 dòng/giây, tự động cắt giấy.

  – Báo cáo tài chính, chi tiết hàng, nhân viên, v.v… theo ngày, tháng, năm.

  – Kết nối máy vi tính để cài đặt và lấy báo cáo thông qua mạng nội bộ hoặc đường truyền internet. Kết nối với đầu đọc mã vạch. Kết nối máy in nhà bếp, máy in phụ.

  16,590,000₫
 • Máy tính tiền Casio SE-S10

  0 trên 5

  –    Quản lý 500 mặt hàng, 8 ca bán

  –    Kiểu dáng nhỏ gọn, không chiếm diện tích, dễ lắp đặt

  –    Báo cáo tài chính, chi tiết hàng, nhân viên, v.v…

  4,890,000₫
 • Máy tính tiền Casio SE-S300

  0 trên 5

  –    Quản lý 2.000 mặt hàng, 50 ca bán

  –    Màn hình LCD 2 dòng chữ + 1 dòng số

  –    Máy in nhiệt khổ 57mm, tốc độ 14 dòng/giây

  –    Kiểu dáng nhỏ gọn, không chiếm diện tích, dễ lắp đặt

  –    Báo cáo tài chính, chi tiết hàng, nhân viên, v.v…

  –               Kết nối máy vi tính để cài đặt và lấy báo cáo.

  7,290,000₫
 • Máy tính tiền Casio SE-S400

  0 trên 5

  Là máy tính tiền casio chất lượng cao với các tính năng cơ bản như:

  – Màn hình LCD 10 dòng chữ, màn hình cho khách 1 dòng chữ + 1 dòng số.

  – Máy in nhiệt khổ 57mm, tốc độ 14 dòng/giây

  – Kiểu dáng nhỏ gọn, không chiếm diện tích, dễ lắp đặt

  – Báo cáo tài chính, chi tiết hàng, nhân viên, v.v…

  – Kết nối máy vi tính để cài đặt và lấy báo cáo.

  – Quản lý 3.000 mặt hàng, 3.000 mã vạch và 50 ca bán

  7,500,000₫
 • Máy tính tiền Casio SE-S6000

  0 trên 5

  –    Quản lý 9.999 mặt hàng với 2 mức giá

  –    20.000 mặt hàng sử dụng mã vạch

  –    Quản lý tồn kho

  –    99 nhóm chính, 99 nhóm hàng.

  –    50 ca nhân viên với chức năng phân quyền cho từng nhân viên

  –    Màn hình LCD 2 dòng chữ + 1 dòng số

  –    Máy in nhiệt khổ 57mm, tốc độ 14 dòng/giây

  –    Báo cáo tài chính, chi tiết hàng, nhân viên, v.v…

   

  16,590,000₫
 • Máy tính tiền Casio TE-2200

  0 trên 5

  Máy tính tiền Casio TE-2200

  –    Quản lý 5.000 mặt hàng, 50 ca bán

  –    Màn hình LCD 2 dòng chữ + 1 dòng số

  –    Máy in nhiệt khổ 57mm, tốc độ 14 dòng/giây

  –    Báo cáo tài chính, chi tiết hàng, nhân viên, v.v…

  –    Kết nối máy vi tính để cài đặt và lấy báo cáo. Kết nối với đầu đọc mã vạch, máy in phụ.

  12,320,000₫
 • Máy tính tiền Casio TE-2400

  0 trên 5

  – Quản lý 500 mặt hàng với 2 mức giá,

  – Quản lý 100 bàn với chức năng chuyển, gộp và tách bàn.

  – 15 ca nhân viên với chức năng phân quyền cho từng nhân viên

  – Màn hình LCD 2 dòng chữ + 1 dòng số

  – Máy in nhiệt khổ 57mm, tốc độ 14 dòng/giây

  – Báo cáo tài chính, chi tiết hàng, nhân viên, v.v…

  – Kết nối máy vi tính để cài đặt và lấy báo cáo. Kết nối với đầu đọc mã vạch, máy in phụ.

  12,740,000₫
 • Máy tính tiền Casio TE-4000F

  0 trên 5

  ( Chưa bao gồm két)

  – Quản lý 9.999 mặt hàng với 2 mức giá hoặc 25.000 mặt hàng sử dụng mã vạch.

  – Quản lý 200 bàn với chức năng gộp, chuyển và tách bàn

  – Bàn phím phẳng cho mã hàng bán nhanh với 108 phím, mỗi phím cài tới 6 món hàng

  – Máy in nhiệt khổ 57mm, tốc độ 14 dòng/giây

  – Báo cáo tài chính, chi tiết hàng, nhân viên, v.v…

  – Kết nối máy vi tính để cài đặt và lấy báo cáo, kết nối máy in phụ, máy in nhà bếp, đầu đọc mã vạch.

  – Lắp thêm bộ kết nối mạng nội bộ để cài đặt, lấy báo cáo các máy trong mạng từ máy chủ.

  16,890,000₫