Đầu ghi hình Hikvision

 • Đầu ghi HD Hikvision DS-7104HGHI-F1

  0 trên 5

  Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p.
  Hình ảnh đẹp. Xuất hình đồng thời HDMI, VGA.
  Nhiều chế độ ghi hình khác nhau.

  1,950,000₫
 • Đầu ghi HD Hikvision DS-7104HQHI-K1

  0 trên 5

  Hỗ trợ 1 camera 3MP.
  Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p. Hình ảnh đẹp
  Xuất hình đồng thời HDMI, VGA. Nhiều chế độ ghi hình khác nhau. Khoảng cách kết nối đến camera: tối đa 1200m với cáp đồng trục.
  Ghi hình trên ổ cứng SATA gắn trong, hổ trợ 1 ổ cứng

  2,870,000₫
 • Đầu ghi HD Hikvision DS-7108HGHI -F1

  0 trên 5

  Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p.
  Hình ảnh đẹp. Xuất hình đồng thời HDMI, VGA.
  Nhiều chế độ ghi hình khác nhau.
  Khoảng cách kết nối đến camera: tối đa 1200m với cáp đồng trục.

  3,310,000₫
 • Đầu ghi HD Hikvision DS-7108HGHI -F1/N

  0 trên 5

  Hỗ trợ camera Turbo HD/HDCVI/AHD/CVBS
   Khả năng cấp tín hiệu trên cáp đồng trục: lên đến 1200m cho 720p Turbo HD
   Hỗ trợ chuẩn mã hóa H.264+ giúp tiết kiệm 50% dung lượng lưu trữ và băng thông.
   Hỗ trợ 1080p lite khi sử dụng camera 2MP

  2,440,000₫
 • Đầu ghi HD Hikvision DS-7108HQHI-K1

  0 trên 5

  Hỗ trợ 2 camera 3MP
  Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p. Hình ảnh đẹp
  Xuất hình đồng thời HDMI, VGA. Nhiều chế độ ghi hình khác nhau. Khoảng cách kết nối đến camera: tối đa 1200m với cáp đồng trục.
  Ghi hình trên ổ cứng SATA gắn trong, hổ trợ 1 ổ cứng

  4,530,000₫
 • Đầu ghi HD Hikvision DS-7116HGHI -F1/N

  0 trên 5

   Hỗ trợ camera Turbo HD/HDCVI/AHD/CVBS
   Khả năng cấp tín hiệu trên cáp đồng trục: lên đến 1200m cho 720p Turbo HD
   Hỗ trợ chuẩn mã hóa H.264+ giúp tiết kiệm 50% dung lượng lưu trữ và băng thông.
   Hỗ trợ 1080p lite khi sử dụng camera 2MP

  4,180,000₫
 • Đầu ghi HD Hikvision DS-7116HQHI-K1

  0 trên 5

  Hỗ trợ 4 camera 3MP.
  Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p. Hình ảnh đẹp
  Xuất hình đồng thời HDMI, VGA. Nhiều chế độ ghi hình khác nhau. Khoảng cách kết nối đến camera: tối đa 1200m với cáp đồng trục.
  Ghi hình trên ổ cứng SATA gắn trong, hổ trợ 1 ổ cứng

  7,230,000₫
 • Đầu ghi HD Hikvision DS-7204HGHI-F1

  0 trên 5

  Chỉ hỗ trợ camera HD-TVI 1MP và Camera Analog, Không hỗ trợ camera HD-TVI 2MP
  Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p. Hình ảnh đẹp.
  Xuất hình đồng thời HDMI, VGA. Nhiều chế độ ghi hình khác nhau. Khoảng cách kết nối đến camera: tối đa 1200m với cáp đồng trục.

  2,000,000₫
 • Đầu ghi HD Hikvision DS-7204HQHI-K1

  0 trên 5

  Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p. Hình ảnh đẹp. Hỗ trợ cổng CVBS output.
  Xuất hình đồng thời HDMI, VGA. Nhiều chế độ ghi hình khác nhau. Khoảng cách kết nối đến camera: tối đa 1200m với cáp đồng trục.
  Ghi hình trên ổ cứng SATA gắn trong, hổ trợ 1 ổ cứng.

  3,480,000₫
 • Đầu ghi HD Hikvision DS-7208HGHI-F1

  0 trên 5

  Chỉ hỗ trợ camera HD-TVI 1MP và Camera Analog, Không hỗ trợ camera HD-TVI 2MP
  Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p. Hình ảnh đẹp.

  3,480,000₫
 • Đầu ghi HD Hikvision DS-7208HQHI-K1

  0 trên 5

  Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p. Hình ảnh đẹp. Hỗ trợ cổng CVBS output.
  Xuất hình đồng thời HDMI, VGA. Nhiều chế độ ghi hình khác nhau. Khoảng cách kết nối đến camera: tối đa 1200m với cáp đồng trục.
  Ghi hình trên ổ cứng SATA gắn trong, hổ trợ 1 ổ cứng.

  5,400,000₫
 • Đầu ghi HD Hikvision DS-7216HQHI-K1

  0 trên 5

  Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p. Hình ảnh đẹp. 4K Output (Đầu 16 kênh). Hỗ trợ cổng CVBS output.
  Xuất hình đồng thời HDMI, VGA. Nhiều chế độ ghi hình khác nhau. Khoảng cách kết nối đến camera: tối đa 1200m với cáp đồng trục.
  Ghi hình trên ổ cứng SATA gắn trong, hổ trợ 1 ổ cứng (đầu 16 kênh DS-7216HQHI-K2 hỗ trợ 2 ổ cứng).

  9,160,000₫